Known and Unknown is All the Same Land: Artist Talk by Ashley Bell Clark

Ashley Clark
Ashley Clark

=For EN please scroll to the text below=
Plusmínusnula galéria v spolupráci s Clakula Productions Vás srdečne pozývajú na prezentáciu prác americkej umelkyne Ashley Clark

http://plusminusnula.blogspot.sk/
http://clakula.org/

Clark predstaví súboru svojich diel pod názvom “Known and Unknown is All the Same Land”. Clark pracuje vo formáte videa a fotografie s personifikáciou svojich izbových rastlín, krajiny a prírody ako symbolu túžby po moci, ovládania a ochrany pred tým čo ešte nepoznáme, alebo nevieme kontrolovať. Skúma spôsoby ako si uvedomiť a vyjadriť svoju vlastnú autoritu. Odprezentuje výber svojich prác, pomocou ktorého skúma to čo je z tejto vyššie spomenutej témy naoko hmatateľné a vlastný pôžitok z to čo nie je. Medzi prezentovanými prácami bude aj jej spolupráca s umelcom a výskumníkom z MIT/Harvardu nazvanú “ RuBisCo Stars” v ktorej spoločne z Arecibského rádioteleskopu vyslali správu do vesmíru, ďalej video inštalácia “Tonald”, v ktorej Clark dokumentuje “moc” ktorú má nad svojimi rastlinami, svojej u rodinu, miesto z ktorého pochádza. Odprezentuje tiež sériu projektov na ktorých momentálne pracuje a ktorá je ovplyvnená územím a jazykom Slovenska.

Projekt vznikol s finančným prispením Ambasády USA na Slovensku

PS: Tento talk bude prezentovaný aj v A4 v BA 2.12. o 18:00. Viac info v samostatnom A4 evente 😉


EN:
Gallery Plusmínusnula in collaboration with Clakula Productions presents artist talk by US artist Ashley Clark:

Ashley Bell Clark will present a talk entitled Known and Unknown is All the Same Land. Clark has a fascination with personification of her house plants, land and nature as a symbol of our desire for power, control, protection from that we do not know nor can control, and how we ascertain and express our own power. She will show selections of her work that explore what is seemingly tangible and her delight in what is not. Projects that will be presented include past work including a collaboration with MIT/Harvard Research Affiliate called RuBisCo Stars where they sent a message into outer space from the Arecibo Radar in Puerto Rico, Tonald, a video installation that includes documentation of herself exerting power over her plants, her family land and herself, and work that is currently in progress that is influenced by the land and language of the Slovak Republic.

PS: This Talk will be Presented also at A4 in Bratislava on December 2nd at 6pm. More info coming up soon in a separate A4 event 😉

This project was made possible thanks to financial grant from the U.S. Embassy in Slovakia